Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób prawnych; kwestia opodatkowania środków finansowych spółki służących zabezpieczeniu płynności finansowej SK 29/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Akzo Nobel Coastings Sp. z o.o.

O zbadanie zgodności art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - w związku z art. 19 § 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks handlowy w brzmieniu obowiązującym do roku 2000 z następującymi przepisami Konstytucji RP:

- art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

- art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

- art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji RP;

- art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;

- art. 2 Konstytucji RP,

w zakresie, w jakim są one podstawą do wywodzenia normy prawnej stanowiącej podstawę dla nakładania corocznego ciężaru podatkowego na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, porze stwierdzenie istnienia przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w sytuacji nieprzekazania zysku netto do wypłaty wspólnikom, lecz pozostawienia go na bieżące potrzeby spółki oraz jej rozwój poprzez podjęcie uchwały o przekazaniu zysku netto na kapitał zapasowy;