Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie w sprawach gospodarczych - zwrot pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych. SK 43/08

Podmiot inicjujący postępowanie: NZK Niezależny Zespół Konsultantów, "Pameni Polska" sp. z o.o.

Sprawa połączona z SK 28/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 28/08)