Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do korzystania z nieruchomości a wniosek regulacyjny. SK 32/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Euro Marketing sp. z o.o.

O zbadanie art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z art. 2, art. 7, art. 9, art. 21, art. 25, art. 31, art. 32, art. 37, art. 45, art. 64 , art. 78 Konstytucji RP;