Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu. SK 27/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Marek J.

Sprawa połączona z SK 55/04 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 55/04)