Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 55/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Krzysztof i Karol O.

O stwierdzenie, że: 1. art. 16 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest sprzeczny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, 2 i 3 i art. 8ust. 2 w zw. z art. 2, art. 20, art. 30, art. 31 ust. 2 i 3 Konstytucji RP, oraz z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 1 Protokołu Nr 1 do tej Konwencji, a także z art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, 2. art. 7 ust. 1 i ust. 6 ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej jest sprzeczny z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1-3 oraz art. 77 Konstytucji RP;