Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 47/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Risto F.

O stwierdzenie niezgodności art. 199 § 1 pkt 2 oraz art. 4779 § 1 kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku z art. 45 Konstytucji RP;