Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu, prawo własności. SK 41/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.

O zbadanie zgodności art. 33 § 2 w zw. z art. 33 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z art. 45, art. 64 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP