Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wniesienia kasacji. SK 3/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Marek Z., Janusz K., Grażyna K., Szczepan B., Mieczysław T., Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi, Mariola W., Czesława R., Barbara Ś., Zdzisław Ch., Edward Ch., Michał Ch.

Sprawa połączona z SK 26/02 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 26/02)