Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wolności wypowiedz SK 9/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Andrzej M.

O zbadanie zgodności art. 212 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 14, art. 54 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;