Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo własności spółdzielni mieszkaniowej. P 40/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny, Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział XII Cywilny

Sprawa połączona z P 36/11, P 36/11 (sprawa rozpoznawana pod sygnaturą P 36/11)