Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przymusowy wykup akcji. K 49/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział V Gospodarczy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawa połączona z P 25/02 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 25/02)