Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego o przeniesienie własności lokalu, będącego poprzednio mieszkaniem zakładowym. P 24/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny

Sprawa połączona z P 21/11 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 21/11)