Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenie o odszkodowanie. SK 26/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Elektrownia w Kielcach Spółka Akcyjna

O zbadanie zgodności art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;