Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samowola budowlana - obowiązek opłaty legalizacyjnej P 27/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu

Czy art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane, w zakresie, w jakim wyłączają stosowanie przepisu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lipca 2003 roku, do budowy obiektu budowlanego lub jego części mimo, że termin pięcioletni od zakończenia budowy upłynął do dnia 10 lipca 2003 roku, są zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;