Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skarga na akt organu fundacji SK 53/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Stanisław K.

O stwierdzenie, że art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rozumiane w ten sposób, że pojęcie "działalność administracji publicznej" nie obejmuje działań organów Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie", polegających na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń byłym robotnikom niewolniczym i przymusowym reżimu narodowosocjalistycznego, są niezgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;