Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin zawity a błąd formalny przy stosowaniu środków odwoławczych SK 26/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Halina K., Konrad P.

O zbadanie konstytucyjności:

- przepisu art. 130§ 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks Postępowania Cywilnego z art. 31 ust. 3, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

- przepisu art. 130§ 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks Postępowania Cywilnego z art. 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 78, art. 176 Konstytucji RP oraz art. 6 § 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;