Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej. K 12/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm, Grupa Senatorów

Sprawa połączona z K 11/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 11/13)