Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Trybu uchwalenia ustawy; gwarancje niezawisłości sędziowskiej - nieusuwalność sędziego z zajmowanego stanowiska. P 22/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Poznaniu VI Wydział Pracy

Czy art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw:

a) z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP;

b) z art. 178 ust. 2, art. 179 i art. 180 ust. 2 Konstytucji RP;