Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą; emerytury twórców K 44/01

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie, że przepisy:

1) art. 19 pkt 2 ustawy z 27 września 1973 roku o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin;

2) art. 5 pkt 5 ustawy z 18 grudnia 1976 roku o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin

w zakresie, w jakim nie przewidują jednorazowego odszkodowania pieniężnego dla ubezpieczonego z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy prowadzeniu działalności gospodarczej i w razie choroby zawodowej lub wskutek wypadku pozostającego w związku z wykonywaniem działalności twórczej oraz dla członków ich rodzin z tytułu śmierci ubezpieczonego lub rencisty wskutek takiego wypadku lub choroby - są niezgodne z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;