Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. P 106/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Opolu VI Wydział Gospodarczy

Czy art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;