Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe, źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego K 13/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

O zbadanie zgodności art. 21 ust. 3 ustawy 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 165, art. 166 ust. 1 i art. 167 ust. 1 i 3 Konstytucji RP oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;