Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustanie przyczyn uchybiania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. SK 18/12

Podmiot inicjujący postępowanie: M. N., M. P.

Sprawa połączona z SK 17/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 17/12)