Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzyskiwanie świadczeń przedemerytalnych. K 28/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Posłów na Sejm RP, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Ogólne Porozumienie Związków Zawodowych, Rada Powiatu Bydgoskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rada Gminy Kochanowic

Sprawa połączona z K 19/02 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 19/02)