Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Własność lokalu spółdzielczego. K 19/03

Podmiot inicjujący postępowanie: "Trans-Goya" Sp. z o.o., Rzecznik Praw Obywatelskich ,Grupy posłów na Sejm RP

Sprawa połączona z SK 10/03 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 10/03)