Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Własność lokalu spółdzielczego. K 10/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupy posłów na Sejm RP

Sprawa połączona z K 42/02, K 6/03 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 42/02)