Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia sędziowskie. P 2/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy, Sąd Rejonowy - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy , Sąd Rejonowy - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy

Sprawa połączona z P 48/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 48/12)