Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów. P 103/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy, Sąd Rejonowy w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społeczny, Sąd Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsk VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , Sąd Rejonowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawa połączona P 95/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 95/08)