Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych. P 2/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawa połączona z P 117/08, P 118/08, P 1/09 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 117/08)