Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych. P 43/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawa połączona z P 39/08, P 40/08, P 41/08 i P 42/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 39/08)