Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów. P 96/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział IV Pracy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej

Sprawa połączona z P 65/08, P 67/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 65/08)