Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych. P 82/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział IV Pracy, Sąd rejonowy w Starogardzie Gdańskim IV Wydział Pracy

Sprawa połączona z P 71/08, P 78/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 71/08)