Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. SK 7/12

Podmiot inicjujący postępowanie: G. B., I. Ł. i G. Ł., A.C., E. P

Sprawa połączona z SK 6/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 6/12)