Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaległość podatkowa SK 24/01

Podmiot inicjujący postępowanie: Bogusława K., Jacek i Krystyna K.

O stwierdzenie, że art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niezgodny z art. 2, art. 18, art. 20, art. 22, art. 24, art. 32 i art. 65 Konstytucji RP;