Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy do wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę ustalenia, czy wynagrodzenie to nie jest niższe niż wynagrodzenie minimalne. P 41/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy

Czy art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest zgodny art. 2, art. 32, art. 65 ust. 4, art. 66 ust. 2, art. 93 Konstytucji RP w zakresie, w jakim, poprzez odesłanie do zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, uregulowanych obecnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, wydanym na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej, nakazuje zaliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy do wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę ustalenia, czy wynagrodzenie to nie jest niższe niż wynagrodzenie minimalne;