Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaprzeczenie ojcostwa P 17/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział II Cywilny Odwoławczy, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sprawa połączona z P 33/12 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 33/12)