Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądami administracyjnymi. SK 47/05

Podmiot inicjujący postępowanie: "Gartenholz-Hadryś" spółka z o.o., "Fasty-Andropol Logistyka" sp. z o.o. , Zakłady Przetwórstwa Bawełny "Fasty" sp. z o.o.

Sprawa połączona z SK 34/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 34/05)