Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada proporcjonalności a zakres swobody organów administracji publicznej w podjęciu decyzji o zniszczeniu powietrznego statku cywilnego K 59/07

Podmiot inicjujący postępowanie: I Prezes Sądu Najwyższego

Sprawa połączona z K 43/07 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 43/07)