Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada równości wobec prawa SK 31/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Zbigniew P.

O stwierdzenie niezgodności § 9 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 roku w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności oraz pkt. 11 załącznika nr 2 do decyzji Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie z dnia 23 listopada 2001 roku - Porządek wewnętrzny oddziału zamkniętego Zakładu Karnego we Włodawie, z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;