Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada wolności gospodarczej SK 18/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Astellas Pharma sp. z o.o., KRKA-Polska Sp. z o.o. , Servier Polska Sp. z o.o.

Sprawa połączona z SK 25/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 25/05)