Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nadawania stopni naukowych; statut Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. SK 16/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojciech F., Adam K.

Sprawa połączona z SK 30/10 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 30/10)