Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady należytej legislacji. K 24/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

Sprawa połączona z K 23/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 23/12)