Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady orzekania przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. P 43/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia XVII Wydział Grodzki, Sąd Rejonowy Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia XVII Wydział Grodzki

Sprawa połączona z P 24/09 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 24/09)