Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przejmowania lasów na własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów Dekretu PKWN P 32/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

Czy art. 1 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 roku o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa jest zgodny z art. 2 oraz art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;