Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przekazywania gminom lokali mieszkalnych przez PKP S.A. P 14/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Myśliborzu I Wydział Cywilny

Czy art. 81 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" jest zgodny z art. 2, art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 ust. 4 Konstytucji RP, w zakresie w jakim umożliwia przedsiębiorstwu PKP S.A. nieodpłatne przekazywanie gminie lokali mieszkalnych oraz w zakresie w jakim przyznaje przedsiębiorstwu PKP S.A. roszczenia o zawarcie umowy przekazania nieruchomości, których nie nabyły uprawnione osoby określone w art.42 w trybie art. 43 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe";