Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady skreślania z ewidencji instruktorów szkolących osoby do kierowania pojazdami silnikowymi K 30/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O zbadanie zgodności art. 105 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym w części zawierającej zwrot "lub wykroczenie" z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 32 i 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;