Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny. K 11/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejska w Polkowicach, Rada Miejska w Lublinie, Rada Gminy Jerzmanowa, Rada Gminy w Radwanicach, Rada Gminy Lubin

Sprawa połączona z K 10/09 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 10/09)