Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania podstawy emerytur i rent SK 13/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Edward L.

O zbadanie niezgodności art. 22 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 kwietnia 1985 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy emerytur i rent z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;