Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wynagradzania asystentów sędziów. K 32/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

O zbadanie zgodności:

1) art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 lit. a (i) Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 roku,

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów, § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów; § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 lit. a (i) Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 roku,

3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów z art. 183c § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oraz art. 45 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w związku z art. 183c § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy;