Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SK 18/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Tomasz W.

O stwierdzenie, że rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 1991 roku w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych jest niezgodne z art. 152 ust. 1 i 3 ustawy z 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a także jest niezgodne z art. 31 ust. 3, art. 70 ust. 4 i art. 32 ust. 1 Konstytucji;