Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony. P 48/11

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy art. 35 ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców jest zgodny z art. 2, art. 24 i art. 32 Konstytucji RP;